Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

21:44  |  29/05/2020

Data i hora oficial

El temps

Altes al padró per naixement

Empadronar un nadó

 

 

Obligacions econòmiques:

No n'hi ha
Si cal fer alguna fotocòpia de la documentació, s'aplicaran els preu que recull l'ordenança fiscal 7. Pots consultar l'ordenança, clicant aquí

 


QUI HO POT DEMANAR

El pare, la mare, el tutor legal o persona en qui delegui

QUAN ES POT DEMANAR

Immediat

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

Positiu

PREU DE LA TRAMITACIÓ

No n'hi ha
Si cal fer alguna fotocòpia de la documentació, ordenança fiscal 7, taxa per expedició de documents administratius.

NORMATIVA

Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, que modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel R.D. 1690/1986 de 11 de juliol i Llei 4/1996 de 19 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1981 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.


Com iniciar el tràmit


Presencial

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 Informació relacionada


Data de modificació: 16/07/2019 12:56:03