Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

09:32  |  17/09/2019

Data i hora oficial

El temps

RESOLUCIONS DEL PLE ORDINARI DEL 30 DE JULIOL DE 2019

 • Ple ordinari del 30 de juliol de 2019

  Ple ordinari del 30 de juliol de 2019

8/8/2019

La sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament, realitzada el 30 de juliol de 2019, a les 20 hores, va tenir les següents resolucions:

 

 • 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SEGÜENTS SESSIONS EXTRAORDINÀRIES (15 i 20 DE JUNY DE 2019). No es vota

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- DESIGNAR EL REPRESENTANT DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovat per unanimitat
 • 3.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS ESCOLARS, CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ. Aprovat per unanimitat
 • 4.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS. Aprovat per unanimitat
 • 5.- APROVAR LA XIFRA DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS. Aprovat per unanimitat
 • 6.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2020. Aprovat per unanimitat

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 7.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2019. Aprovat per 6 votos a favor (PSC) i 7 abstencions (4 Canviem, 2 Fem, 1 ERC)
 • 8.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Aprovat per unanimitat
 • 9.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2018. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) 4 vots en contra (Canviem) i 2 abstencions (Fem)
 • 10.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2019. No es vota
 • 11.- DONAR COMPTE AL PLE DE LES CONTRACTACIONS LABORALS I NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA. No es vota

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 12.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'AMBIT DEL PM01 SOTA EL MOLÍ. Aprovat per 12 vots a favor (& PSC, 4 Canviem, 2 Fem) i 1 abstenció (ERC)


Data de modificació: 13/08/2019 14:26:23