Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

21:54  |  29/05/2020

Data i hora oficial

El temps

VOLS FORMAR PART DE LA BORSA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE MONTMELÓ ?

  • Borsa de participació ciutadana de Montmeló

    Borsa de participació ciutadana de Montmeló

  • Consell de Poble de Montmeló

    Consell de Poble de Montmeló

  • Consell de Poble de Montmeló

    Consell de Poble de Montmeló

2/9/2019

Si tens més de 16 anys i vols participar-hi, apunta't i entraràs en el sorteig per formar part del Consell de Poble. 

 

El Consell de Poble de Montmeló és l'espai de coordinació de tots els actors socials i econòmics del municipi. Té la finalitat de facilitar, fomentar i permetre la participació estable de tots els sectors socials del nostre municipi. En aquest sentit, el Consell de Poble es concep com un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana amb una visió global per a la gestió estratègica del municipi, per sobre de les visions acotades que pot tenir cadascun dels sectors i àmbits. 

   

Si tens més de 16 anys i vols participar en les decisions que afecten Montmeló, si vols formar part del Consell de Poble, apunta't a la Borsa de Participació Ciutadana enviant un correu amb les teves dades (nom, edat i telèfon) a: participacio@montmelo.cat o bé omple el formulari online en aquesta mateixa web.

 

La participació ciutadana és prendre part en les decisions públiques, participar per a transformar col·lectivament.

 

 

SOBRE EL CONSELL DE POBLE DE MONTMELÓ

La participació ciutadana, entesa com la capacitat de la ciutadania d'intervenir en els processos de definició de les polítiques públiques, és cada cop més necessària i reclamada per la ciutadania.

 

La complexitat de la realitat sobre la qual les administracions locals han d'intervenir també requereix una participació més deliberativa i discursiva que pugui analitzar de manera més complerta la totalitat de factors dels quals depèn la intervenció de l'Ajuntament en una varietat d'àmbits, sectors o projectes per als quals sovint es fa difícil trobar encaix en l'estructura reglamentària o de consells de participació de la qual ens hem dotat al llarg dels anys.

 

Alhora, les qüestions i matèries sobre les quals es planteja la necessitat d'incorporar la participació de la ciutadania, així com els actors que mostren la seva voluntat o interès a participar en aquests, ha anat variant al llarg dels anys i sovint està en funció de la qüestió concreta que se sotmet a participació, i no en una participació sostinguda al llarg el temps respecte a un àmbit o un sector determinat.

 

Aquests canvis fan veure la necessitat de disposar d'una arquitectura institucional de la participació més flexible i adaptable a cada situació i moment concret del temps, sense que això signifiqui que l'estructura institucional de participació de la qual ens hem dotat al llarg dels anys hagi perdut validesa.

L'objectiu últim d'aquest nou disseny institucional de la participació ciutadana a Montmeló no és altre que el del foment de la participació i la implicació de la ciutadania en els afers comuns o col·lectius del municipi, des de la certesa que la incorporació de més punts de vista diferents, des de la col·laboració i la corresponsabilitat en l'enriquiment i l'enfortiment del bé comú, esdevindrà en millors actuacions públiques per a tots els ciutadans.

 

El Consell de Poble es planteja com l'espai de coordinació de tots els actors socials i econòmics del poble i, per tant, es constitueix amb la finalitat de facilitar, fomentar i permetre la participació estable de tots els sectors socials. En aquest sentit, el Consell de Poble es concep com un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana amb una visió global per a la gestió estratègica del municipi, per sobre de les visions acotades que té cadascun d'aquests sectors i àmbits.

 

 


Entitat


Data de modificació: 04/09/2019 12:25:49