Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

07:31  |  12/11/2019

Data i hora oficial

El temps

Ordenances fiscals

Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament de Montmeló i els seus ens adscrits

 

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

 

Accedir a la informació

 

Data de publicació Nom Document
1/1/2008 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals ord-general.pdf (109,87 KB)Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
1/1/2019 01. Impost sobre bens inmobles 01-ibi.pdf (195,67 KB)Ordenança fiscal número 1
1/1/2019 02. Impost sobre activitats econòmiques 02-iae.pdf (166,57 KB)Ordenança fiscal número 2
1/1/2019 03. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 03-ivtm.pdf (152,2 KB)Ordenança fiscal número 3
1/1/2019 04. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 04-ivtnu.pdf (164,68 KB)Ordenança fiscal número 4
5/4/2019 05. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 05-ico-29012019.pdf (211,3 KB)OF número 5 modificada
1/1/2019 06. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials 06-contrespecials.pdf (100,48 KB)Ordenança fiscal número 6
1/1/2019 07. Taxa per expedició de documents administratius 07-documents.pdf (125,49 KB)Ordenança fiscal número 7
1/1/2019 08. Taxa per la utilització de l'escut del municipi 08-escutmunicipa.pdf (84,68 KB)Ordenança fiscal número 8
1/1/2019 09. Taxa per la llicència d’autotaxi 09-autotaxi.pdf (90,57 KB)Ordenança fiscal número 9
5/4/2019 10. Taxa per llicències urbanístiques 10-llicurbanistiques-29012019.pdf (146,9 KB)OF número 10 modificada
1/1/2019 11. Taxa per la prestació serveis d'intervenció admin. en l'act. dels ciutadans i empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable... 11-activitats.pdf (163,61 KB)Ordenança fiscal número 11
1/1/2019 12. Taxa de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 12-cementiri.pdf (105,26 KB)Ordenança fiscal número 12
1/1/2019 13. Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans 13-escombraries.pdf (237,57 KB)Ordenança fiscal número 13
1/1/2019 14. Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 14-retiradavehicles.pdf (80,17 KB)Ordenança fiscal número 14
1/1/2019 15. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports 15-serveisespecials.pdf (106,64 KB)Ordenança fiscal número 15
1/1/2019 16. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 16-quioscos.pdf (101,95 KB)Ordenança fiscal número 16
1/1/2019 17. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 17-sondatgesrases.pdf (115,87 KB)Ordenança fiscal número 17
1/1/2019 18. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 18-matconstruccio.pdf (128,48 KB)Ordenança fiscal número 18
1/1/2019 19. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 19-taulescadires.pdf (105,35 KB)Ordenança fiscal número 19

Butlletí ­ digital

Vols rebre els titulars, l'agenda d'activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA