Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

14:23  |  18/10/2019

Data i hora oficial

El temps

Recull Onomàstic de Montmeló

  • Recull Onomàstic de Montmeló

    Recull Onomàstic de Montmeló


Autors: Enric Garcia-Pey i Montserrat Salvador Corros

Edita: Ajuntament de Montmeló, 2005

Mida: 17 x 24 (cm)

Pàgines: 325

 

 

Inventari general d’Onomàstica de Montmeló: de noms de cases, de llocs, de persones i malnoms, que ens remeten a una societat i un temps totalment diferenciat de l’actual. Sovint aquests malnoms apareixen amb un esperit foteta o feridor , amb caràcter fins i tot escatològic. Aquest recull ens permet refer la història oral de primera mà, la que ens és més propera, no la dels grans esdeveniments històrics, sinó la història diària de Montmeló.

Tanmateix, no solament els noms de persona donen personalitat, sinó també els noms de lloc; la toponímia ens forneix la informació per diferenciar els espais i saber com es relacionaven els pagesos en el seu entorn habitual amb la feina i les persones, i l’onomàstica és un camí específic per portar-nos-hi.


Per fer aquest treball, hem consultat arxius municipals de : Montmeló, Parets del Vallès, Mollet del Vallès, Martorelles, etc; l’Arxiu de la Corona d’Aragó; l’arxiu parroquial de Montmeló; l’Arxiu de Sant Pere de les Puel·les; diversos arxius familiars, i també altres, que ens ha permès aportar documentació fins a aquest moment inèdita. I un treball de camp que ha consistit en entrevistes i xerrades casa per casa, per conèixer i poder inventariar tots els noms de lloc, de cases o de persones que ells sabien.

El llibre conté fotografies dels arxius familiars de les fonts consultades